Crop Science Polska
bayer

Herold 600 SC

Herold 600 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
SC
Składnik czynny
diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l

Zobacz także inne produkty