Crop Science Polska

Roundup | Innowacyjne rozwiązania dla poprawy tradycyjnej uprawy roślin

Roundup to największa marka w rolnictwie używana z sukcesem we wszystkich segmentach produkcji rolniczej, warzywniczej i sadowniczej. Produkty z rodziny Roundup dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zapewniają nie tylko wysoką skuteczność zwalczania chwastów, ale również oferują nową jakość stosowania glifosatu: bardzo dobre działanie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, krótki czas pomiędzy opryskiem a uprawą pola, łatwość użycia, mniejsza tendencja do znoszenia kropli, duże możliwości aplikacji – szeroka etykieta rejestracyjna czy łatwość w bezpiecznym użytkowaniu.
Server error
Prosimy o wypełnienie wartości filtra
0