Crop Science Polska
Bandur 600 SC

Nadchodzi nowy chwastobójca

Bandur 600 SC

Bandur 600 SC

Grupa HRAC: 34 (dawniej F3). Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
SC
Składnik czynny
Aclonifen 600 g/l
Wielkość opakowania
1L, 5L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować środek Bandur 600 SC
Zwalczane agrofagi:
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała chwasty średniwrażliwe :rdestówka powojowata
Termin stosowania
 • Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-08).
Dawka
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2,5-3,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała chwasty średniwrażliwe: rdestówka powojowata
Termin stosowania
 • Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie uprawioną glebę.
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • B. System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • B. System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę.
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

Najlepszym terminem jet stosowanie po posadzeniu i ostatecznym obredleniu, jednak nie później jak na tydzień przed wschodami ziemniaka
Tak można, w systemie dawek dzielonych,  kiedy marchew jest w fazie 2 liści wlasciwych w dawce 1 L.ha 
W przypadku ziemniaka, grochu, słonecznika stosujemy przedwschodowo, w przypadku wymienionych na etykiecie gatunków warzyw możemy przed jak i po wschodach - system dawek dzielonych.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Bandur 600 SC jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Powiązane produkty

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej