Crop Science Polska
Bandur 600 SC

Nadchodzi nowy chwastobójca

Bandur 600 SC

Bandur 600 SC

Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
SC
Składnik czynny
Aclonifen 600 g/l
Wielkość opakowania
1L, 5L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować środek Bandur 600 SC
Zwalczane agrofagi:
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała chwasty średniwrażliwe :rdestówka powojowata
Termin stosowania
 • Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-08).
Dawka
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2,5-3,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała chwasty średniwrażliwe: rdestówka powojowata
Termin stosowania
 • Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie uprawioną glebę.
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • B. System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • B. System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • A.  Zabieg jednorazowy: Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • System dawek dzielonych: Pierwszy zabieg: Środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Drugi zabieg" środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni)
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Termin stosowania
 • Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę.
Dawka
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-300 L/ha
Rodzaj oprysku
 • średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

Najlepszym terminem jet stosowanie po posadzeniu i ostatecznym obredleniu, jednak nie później jak na tydzień przed wschodami ziemniaka
Tak można, w systemie dawek dzielonych,  kiedy marchew jest w fazie 2 liści wlasciwych w dawce 1 L.ha 
W przypadku ziemniaka, grochu, słonecznika stosujemy przedwschodowo, w przypadku wymienionych na etykiecie gatunków warzyw możemy przed jak i po wschodach - system dawek dzielonych.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Bandur 600 SC jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Powiązane produkty

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej