Crop Science Polska
BETANAL MAXXPRO

Nowa perspektywa dla maxxymalnej ochrony

Betanal maxxPro 209 OD

Betanal maxxPro 209 OD

Grupa HRAC: C1, N Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz w buraku ćwikłowym.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
desmedifam 47 g/l, etofumesat 75 g/l, lenacyl 27 g/l, fenmedifam 60 g/l
Wielkość opakowania
1L, 5L, 15L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować środek Betanal maxxPro 209 OD
Zwalczane agrofagi:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna
Termin stosowania
  • Środek stosować w burakach cukrowych od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych, a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych. *pozostałe informacje nt. stosowania środka dostępne w etykiecie.
Dawka
  • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha.
Ilość wody
  • 200–300 l/ha
Rodzaj oprysku
  • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna
Termin stosowania
  • Środek stosować w burakach ćwikłowych od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych (BBCH 11-18), a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właśćiwych.
Dawka
  • Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
Ilość wody
Rodzaj oprysku

Pytania i odpowiedzi

Każdy produkt najlepiej jest mieszać z innymi, jeśli receptury są umieszczone w etykiecie. Bo to oznacza, ze zostały przetestowane na polach. Stosując Betanal maxxPro łącznie z innymi środkami należy przestrzegać zapisów zawartych w etykietach tych środków, szczególnie dawek i terminów stosowania.

 

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Produkty w uprawie buraków

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej