Crop Science Polska
Produkt archiwalny Betanal maxxPro 209 OD

Betanal maxxPro 209 OD

Grupa HRAC: C1, N Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz w buraku ćwikłowym.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
desmedifam 47 g/l, etofumesat 75 g/l, lenacyl 27 g/l, fenmedifam 60 g/l
Wielkość opakowania
1L, 5L, 15L

Produkty w uprawie buraków