Crop Science Polska

INNOWACYJNY system zwalczania chwastów

Conviso One

Conviso One

Grupa HRAC: 2 (dawniej B). Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, przeznaczony do stosowania wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS. Klasyfikacja HRAC - grupa B. Produkt wykazuje szerokie spektrum zwalczania chwastów w tym także gatunków jednoliściennych, co pozwala na ograniczenie konieczności dodatkowego użycia graminicydu.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
foramsulfuron 50 g/l (4,85%), tienkarbazon metylu 30 g/l (2,91%)
Wielkość opakowania
1 L, 5 L

CONVISO SMART zawiera dwa uzupełniające się komponenty

Nasiona SMART KWS

Innowacyjne odmiany buraka cukrowego KWS odporne na nowe herbicydy z grupy ALS. Odmiany Conviso Smart powstały w wyniki zastosowania klasycznych metod hodowli z zastosowaniem krzyżówek wstecznych dla stopniowego podniesienia potencjału plonowania i jednoczesnego utrwalenia pożądanej cechy odporności.

Herbicyd CONVISO® ONE

Nowy herbicyd o szerokim spektrum działania bazujący na inhibitorach ALS.

Uprawy

CONVISO® SMART to innowacyjna technologia ochrony buraka cukrowego przed chwastami. System składa się z dwóch uzupełniających się komponentów: nasion SMART (innowacyjne odmiany buraka cukrowego odporne na herbicydy z grupy ALS i herbicyd CONVISO ONE (nowy herbicyd o szerokim spektrum działania bazujący na inhibitorach ALS).

Burak cukrowy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Conviso One
Zwalczane agrofagi:
blekot pospolity, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
Termin stosowania
  • Zabieg jednorazowy: środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego do fazy 8 liści buraka cukrowego (BBCH 11-18). Zabieg należy uzależnić od fazy rozwojowej chwastów, w tym w szczególności od fazy rozwojowej komosy białej. Zabieg należy wykonać nie później niż w fazie, gdy widoczne na polu chwasty (w tym komosa biała) osiągną fazę maksymalnie 4 liści właściwych. Dawki dzielone (pierwszy zabieg): Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego do fazy 2 liści (BBCH 10 - 12). Termin zabiegu należy uzależnić od stadium rozwojowego występujących chwastów, w tym w szczególności od fazy rozwojowej komosy białej. Zabieg należy wykonać nie później niż w fazie gdy widoczne na polu chwasty (w tym komosa biała) osiągną maksymalnie 2- 4 liście właściwe. Dawki dzielone (drugi zabieg): Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści buraka cukrowego (BBCH 12-18). Zabieg należy wykonać nie później niż w fazie gdy widoczne na polu chwasty (w tym komosa biała) osiągną maksymalnie 2- 4 liście właściwe.
Dawka
  • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
  • 100-300 l/ha
Rodzaj oprysku
  • Średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

Nigdy nie mieszaj nasion klasycznych z nasionami SMART.
Siewnik musi być całkowicie czysty od nasion klasycznych, gdy będziesz siał nasiona SMART.
Klasyczne nasiona buraka są całkowicie nieodporne na herbicyd CONVISO ONE i zostaną przez niego zniszczone.

CONVISO SMART oferuje szansę wyczyszczenia pola z burakochwastów odmian tradycyjnych, z wcześniejszych lat.
Jeśli pojawią się pośpiechy odmiany SMART usuwaj je z pola przed wytworzeniem nasion.Wyrywaj, aby utrzymać plantację w czystości.
Unikaj jakiegokolwiek osypania się nasion buraka cukrowego do gleby.
Pamiętaj: burakochwasty w odmianach SMART nie będą niszczone ani przez CONVISO ONE ani inne klasyczne herbicydy.

Właściwy termin zabiegu jest kluczem do sukcesu systemu CONVISO SMART.
Optymalny czas zastosowania zależy od fazy wzrostu chwastów:
– Szukaj pierwszych roślin komosy białej posiadającej dwa liście właściwe. To optymalna faza zastosowania oprysku.
– Jeśli nie ma komosy białej, obserwuj najbardziej dominujący chwast.
W celu zabezpieczenia uprawy CONVISO ONE może być stosowany bardziej niezależnie od warunków pogodowych niż herbicydy klasyczne. Dzięki temu system pozwala na większą elastyczność stosowania. Herbicyd może być stosowany w szerokim oknie aplikacyjnych tj od fazy 1 do 8 liści buraka cukrowego. Wybór optymalnego terminu uzależniony jest od fazy rozwojowej komosy białej.

CONVISO ONE to systemiczny herbicyd translokowany w roślinie. Po zabiegu pobieranie wody i składników pokarmowych przez chwasty jest zablokowane. Pierwsze symptomy działania widoczne są po ok. 5 - 7 dniach. Będą to zażółcenia i zahamowanie wzrostu chwastów.
Wyraźne objawy i obumarcie roślin nastąpi po ok. 7–12 dniach po oprysku.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Conviso One jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie buraków cukrowych

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej