Crop Science Polska

Więcej owoców pod kontrolą

Envidor 240 SC

Envidor 240 SC

ENVIDOR 240 SC jest środkiem roztoczobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca, przędziorka chmielowca i pordzewiacza jabłoniowego w uprawie jabłoni, przędziorka owocowca i pordzewiacza śliwowego w uprawie śliwy, przędziorka chmielowca w różach uprawianych pod osłonami, przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawie wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny oraz truskawki. W uprawie truskawki stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza truskawkowca. W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, polowych i ręcznych.
Typ produktu
Insektycyd
Typ formulacji
SC
Składnik czynny
spirodiklofen 240 g/l (22,11%)
Wielkość opakowania
0,4L

Uprawy

Z dniem 7.07.2020 kończy się ważność zezwolenia MRiRW  R-63/2010 na wprowadzenie do obrotu preparatu Envidor 240 SC. Preparat może być dystrybuowany, sprzedawany do 7.1.2021. Okres na zużycie zapasów, utylizacje do dnia 7.1.2022.
Jabłoń
Śliwa
Róża
Wiśnia
Czereśnia
Porzeczka czarna
Malina
Truskawka

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Envidor 240 SC
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
Termin stosowania
 • Po kwitnieniu (od fazy BBCH 71), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-700 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy
Termin stosowania
 • Po kwitnieniu do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-700 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek chmielowiec
Termin stosowania
 • Przed kwitnieniem.
Dawka
 • Zalecane i maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml w 100 l wody).
Ilość wody
 • 10-20 l/100 m2 w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Rodzaj oprysku
 • Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy plecakowych i opryskiwaczy ręcznych.
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w przypadku porzeczki czarnej stosowanie środka ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowaego
Termin stosowania
 • Od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w przypadku porzeczki czarnej stosowanie środka ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowaego
Termin stosowania
 • Od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w przypadku porzeczki czarnej stosowanie środka ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowaego
Termin stosowania
 • Od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w uprawie truskawki stosowanie środka ogranicza występowanie roztocza truskawkowca
Termin stosowania
 • Przed kwitnieniem (BBCH do 60) lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w uprawie truskawki stosowanie środka ogranicza występowanie roztocza truskawkowca
Termin stosowania
 • Przed kwitnieniem (BBCH do 60) lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste

Pytania i odpowiedzi

Envidor jest preparatem o działaniu kontaktowym, dlatego powinno się stosować oprysk drobnokroplisty.

Jeżeli istnieje taka konieczność to można to zrobić, ale akarycydem należącym do innej grupy chemicznej - aby zapobiegać powstawaniu form odpornych.

Envidor zwalcza jaja i ruchome formy z wyjątkiem samców.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Cerone 480 SL jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawach ogrodniczych

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej