Crop Science Polska

Więcej owoców pod kontrolą

Envidor 240 SC

Envidor 240 SC

ENVIDOR 240 SC jest środkiem roztoczobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca, przędziorka chmielowca i pordzewiacza jabłoniowego w uprawie jabłoni, przędziorka owocowca i pordzewiacza śliwowego w uprawie śliwy, przędziorka chmielowca w różach uprawianych pod osłonami, przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawie wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny oraz truskawki. W uprawie truskawki stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza truskawkowca. W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, polowych i ręcznych.
Typ produktu
Insektycyd
Typ formulacji
SC
Składnik czynny
spirodiklofen 240 g/l (22,11%)
Wielkość opakowania
0,4L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Envidor 240 SC
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
Termin stosowania
 • Po kwitnieniu (od fazy BBCH 71), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-700 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy
Termin stosowania
 • Po kwitnieniu do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-700 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek chmielowiec
Termin stosowania
 • Przed kwitnieniem.
Dawka
 • Zalecane i maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml w 100 l wody).
Ilość wody
 • 10-20 l/100 m2 w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Rodzaj oprysku
 • Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy plecakowych i opryskiwaczy ręcznych.
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w przypadku porzeczki czarnej stosowanie środka ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowaego
Termin stosowania
 • Od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w przypadku porzeczki czarnej stosowanie środka ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowaego
Termin stosowania
 • Od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w przypadku porzeczki czarnej stosowanie środka ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowaego
Termin stosowania
 • Od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w uprawie truskawki stosowanie środka ogranicza występowanie roztocza truskawkowca
Termin stosowania
 • Przed kwitnieniem (BBCH do 60) lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec; w uprawie truskawki stosowanie środka ogranicza występowanie roztocza truskawkowca
Termin stosowania
 • Przed kwitnieniem (BBCH do 60) lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 500-750 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste

Pytania i odpowiedzi

Envidor jest preparatem o działaniu kontaktowym, dlatego powinno się stosować oprysk drobnokroplisty.

Jeżeli istnieje taka konieczność to można to zrobić, ale akarycydem należącym do innej grupy chemicznej - aby zapobiegać powstawaniu form odpornych.

Envidor zwalcza jaja i ruchome formy z wyjątkiem samców.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Cerone 480 SL jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawach ogrodniczych

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej