Crop Science Polska

Nieskończenie skuteczne

Fusaro Xpro

Fusaro Xpro

Fusaro Xpro to system ochrony fungicydowej, który jest dwuproduktowym pakietem fungicydowym przeznaczonym szczególnie do ochrony zbóż zagrożonych porażeniem przez septoriozy i brunatną plamistością liści w czasie zabiegu T2 oraz chorób kłosa w tym fuzarioz.
Typ produktu
Fungicyd
Typ formulacji
SC EC
Składnik czynny
protiokonazol 100 g/l (9,41%), fluoksastrobina 50 g/l (4,70%), biksafen 40 g/l (3,76%), protiokonazol 175 g/l (15,68%), trifloksystrobina 150 g/l (13,44 %)
Wielkość opakowania
3L+4,5L, 2x5L+15L

Fusaro Xpro zawiera

Delaro 325 SC

Delaro

Delaro 325 SC jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

VARIANO Xpro

Variano Xpro

Variano Xpro 190 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Fusaro Xpro
Zwalczane agrofagi:
łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamiastość liści, rdza brunatna pszenicy.
Termin stosowania
 • Zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: -choroby liści i podstawy źdźbła: od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55), -choroby kłosa: od fazy pełni kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamiastość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów.
Termin stosowania
 • Zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: -choroby liści i podstawy źdźbła: od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55), -choroby kłosa: od fazy pełni kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha.
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamiastość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
Termin stosowania
 • Zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: -choroby liści i podstawy źdźbła: od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55), -choroby kłosa: od fazy pełni kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha.
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste.
Zwalczane agrofagi:
mącznika prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Termin stosowania
 • Zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha.
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste.
Zwalczane agrofagi:
łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Termin stosowania
 • Zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Dawka
 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-400 l/ha.
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste.
Zwalczane agrofagi:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). W celu zwalczania fuzariozy kłosów środek stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
Dawka
 • 1,25 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Dawka
 • 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Dawka
 • 1,25 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Dawka
 • 1,5 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH30 - 61)
Dawka
 • 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH30 - 61)
Dawka
 • 1,25 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH30 - 61)
Dawka
 • 1,0 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia.
Termin stosowania
 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH30 - 61)
Dawka
 • 1,25 l/ha
Ilość wody
 • 200-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • drobnokropliste

Pytania i odpowiedzi

Delaro zawiera dwie substancje o odmiennym mechanizmie działania, więc nie trzeba go dodatkowo mieszać w celu zapobiegania odporności. Można natomiast w przypadku stosowania technologi 3 zabiegowej zastosować Delaro w pierwszym zabiegu w dawce 0,8 l/ha, następnie wykonać zabieg w fazie liścia flagowego chlorotalonilem lub mieszaniną chlorotalonilu z triazolem, a podczas kłoszenia zastosować 1,2 l/ha Variano Xpro.

Fusaro Xpro to koncept, który łatwo można dopasowywać do różnych koncepcji ochrony w różnych gatunkach zbóż. Fusaro Xpro doskonale sprawdzi się zarówno w pszenicach jak i jęczmieniach wykazując przy tym bardzo dobre zwalczanie fuzarioz.

Koncept Fusaro Xpro przygotowany jest na przeciętne/standardowe warunki sezonu i w większości przypadków 2 zabiegi ochronne preparatami o bardzo długim okresie działania są wystarczające. Jednakże np. w warunkach przedłużających się opadów w okresie kłoszenia efekt ochronny można przedłużyć poprzez zastosowanie 3-go zabiegu na kłos.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Fusaro Xpro jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej