Crop Science Polska
Grodyl

Chronimy uprawy, chronimy naturę

Grodyl 75 WG

Grodyl 75 WG

Grupa HRAC: 2 (dawniej B). Grodyl 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego; stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii czepnej) w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
WG
Składnik czynny
amidosulfuron 75% (750 g/kg)
Wielkość opakowania
0,02KG, 0,12KG

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować środek Grodyl 75 WG.
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji, od początku fazy, gdy widoczne jest 5. rozkrzewienie do końca fazy drugiego kolanka (BBCH 25-31).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą z zalecanych dawek. Wyższe dawki zalecane są, gdy środek jest stosowany bardzo wczesna wiosną (niskie temperatury powietrza). Środek można stosować wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa od 5st.C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji, od początku fazy, gdy widoczne jest 5. rozkrzewienie do końca fazy drugiego kolanka (BBCH 25-31).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą z zalecanych dawek. Wyższe dawki zalecane są, gdy środek jest stosowany bardzo wczesna wiosną (niskie temperatury powietrza). Środek można stosować wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa od 5st.C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji, od początku fazy, gdy widoczne jest 5. rozkrzewienie do końca fazy drugiego kolanka (BBCH 25-31).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą z zalecanych dawek. Wyższe dawki zalecane są, gdy środek jest stosowany bardzo wczesna wiosną (niskie temperatury powietrza). Środek można stosować wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa od 5st.C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji, od początku fazy, gdy widoczne jest 5. rozkrzewienie do końca fazy drugiego kolanka (BBCH 25-31).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą z zalecanych dawek. Wyższe dawki zalecane są, gdy środek jest stosowany bardzo wczesna wiosną (niskie temperatury powietrza). Środek można stosować wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa od 5st.C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 15-29).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 15-29).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna
Termin stosowania
 • Od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 15-29).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

Grodyl jest specjalistą do zwalczania przytulii czepnej, stosowany w najwyższych dawkach nie zwalczy wszystkich pozostałych chwastów dwuliściennych.

We wczesnych fazach rozwojowych przytulii stosuje się dawkę 20 g/ha. Jeśli zabieg jest spóźniony lub potrzebujemy wykonać zabieg poprawkowy dawkę należy zwiększyć.

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej