Crop Science Polska
HUZAR

CHWAST MAT!

Huzar Activ 387 OD

Huzar Activ 387 OD

Grupa HRAC: B, O Środek chwastobójczy w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
jodosulfuron metylosodowy 10 g/l (0,95 %), 2,4-D 377 g/l (35,87%)
Wielkość opakowania
1L, 5L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Huzar Activ 387 OD
Zwalczane agrofagi:
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH 29).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH 29).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica
Termin stosowania
 • Wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH 29).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

Huzar Activ w dawce 1,0 l/ha kompleksowo zwalcza miotłę zbożową, życice i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych.

Na niektórych polach obserwuje się zmniejszoną skuteczność niektórych herbicydów w zwalczaniu miotły zbożowej. Może to wiązać się z długoletnim stosowaniem na danym polu herbicydów z grupy sulfonylomoczników i pojawiające się biotypy odporne miotły na herbicydy z tej grupy. Huzar Activ w takim przypadku również może wykazać nieco mniejszą skuteczność.

Tak, nawet tą w bardziej zaawansowanych stadiach rozwoju. Oprócz przytulii czepnej dobrze zwalczony będzie również chaber bławatek.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Huzar Activ 387 OD jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej