Crop Science Polska
MAISTER POWER

Innowacja w zasięgu ręki

Maister Power super punkty w programie lojalnościowym Kometa packshot

Maister Power 42,5 OD

Grupa HRAC: 2 (dawniej B). Herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
foramsulfuron 31,5 g/l, jodosulfuron metylosodowy 1 g/l, tienkarbazon metylu 10 g/l
Wielkość opakowania
1L, 5L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować środek Maister Power 42,5 OD.
Zwalczane agrofagi:
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, rdest powojowaty, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski
Termin stosowania
  • Zastosowanie jednorazowe: po wschodach kukrydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16), o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany. 2. Dawki dzielone: W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych; Pierwszy zabieg: stosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH12-13). Drugi zabieg: Stosować maksymalnie do końca fazy 8. liścia właściwego (BBCH < 18). W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).
Dawka
  • Zalecana i maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha. Wyższą dawkę stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej. Dawki dzielone: pierwszy zabieg (0,75 l/ha), drugi zabieg 0,75 l/ha).
Ilość wody
  • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
  • Średniokropliste

Pytania i odpowiedzi

Zalecana dawka Maister Power zależy od stopnia i rodzaju zachwaszczenia występującego na polu. Podstawowa dawka to 1,25 l/ha, natomiast w przypadku występowania na polu perzu właściwego lub innych chwastów trudno-zwalczalnych np. rdestówka powojowata, dawkę należy podnieść do 1,5 l/ha.

Technologia dawek dzielonych obejmuje dwukrotny zabieg herbicydem Maister Power, z zastosowaniem dawki 0,75 l/ha w pojedynczym zabiegu. Odstęp miedzy zabiegami wynosi 7-10 dni, a pierwszy zabieg jest możliwy do wykonania już w fazie 2 liści kukurydzy. Okno zabiegowe dla technologii dawek dzielonych jest bardzo szerokie i wynosi od 2-8 liści kukurydzy. Pamiętać należy jednak o nie przekraczaniu okresu odstępu (7-10 dni) między pierwszym a drugim zabiegiem.

W warunkach normalnego przebiegu wegetacji, a więc warunkach pogodowych nieodbiegających od normy (tj. ilość opadów i ich rozkład, okrywa śniegowa w czasie zimy, dobre uwilgotnienie gleby) nie ma ograniczeń w doborze upraw następczych - pod warunkiem wykonania głębokiej orki i kompletu uprawek przedsiewnych. W przypadku likwidacji plantacji w roku siewu, opryskanej herbicydem Maister Power, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można uprawiać jedynie kukurydzę.

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Produkty w uprawie kukurydzy

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej