Crop Science Polska
Herbicyd Mateno Duo

Masz moc do pokonania chwastów

Mateno Duo Komplet Pak super punkty w programie lojalnościowym Kometa packshot

Mateno Duo Komplet PAK

Mateno Duo Komplet PAK to idealne rozwiązanie na trudne chwasty jedno- i dwuliścienne. Jest to skuteczny element strategii antyodpornościowej bazujący na nowym mechanizmie działania.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
SC, SC
Składnik czynny
aklonifen 500 g/l, diflufenikan 100 g/l; diflufenikan 280 g/l, flufenacet 280 g/l
Wielkość opakowania
Mateno Duo (3 x 5 l), Komplet (5 l)

Mateno Duo Komplet PAK zawiera:

Mateno Duo

Mateno Duo

Herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany doglebowo lub dolistnie w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego. Produkt to koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania w wodzie (SC).

Komplet packshot

Komplet

Grupa HRAC: F1, K3 Chwastobójczy koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcięczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Mateno Duo + Komplet PAK jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej