Crop Science Polska
PROTEUS

Prawdopodobnie to ostatni owad, który doprowadzi Cię do szaleństwa

Proteus 110 OD

Proteus 110 OD

PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze, kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, marchwi, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Typ produktu
Insektycyd
Typ formulacji
OD
Składnik czynny
tiachlopryd 100 g/l, deltametryna 10 g/l
Wielkość opakowania
0,25L, 1L, 5L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Wybierz uprawę i sprawdź jak stosować Proteus 110 OD

Zwalczane agrofagi:
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Termin stosowania
 • Po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszyh pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Ilość wody
 • 150-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bawełnica topolowo-marchwiowa, połyśnica marchwianka
Termin stosowania
 • Bawełnica topolowo-marchwiowa: w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata). Połyśnica marchwianka: w okresie lotu muhówek wyznaczanego na podstawie odłowu na żółte tablice lepowe.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
ploniarka zbożówka
Termin stosowania
 • W chwili zrównania się długości 3 liścia z długością 2 liścia.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
150-300 l/ha
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
omacnica prosowianka
Termin stosowania
 • W chwili pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Ilość wody
 • 300-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte)
Termin stosowania
 • 1) Na terenach znajdujących się w strafie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia lub do drugiego zabiegu, który nalezy wykonać w 7 do 14 dni później. 2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony rośłin i nasiennictwa zabieg nalezy wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
Termin stosowania
 • Na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
Termin stosowania
 • Na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
Termin stosowania
 • Na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
Termin stosowania
 • Na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
omacnica prosowianka
Termin stosowania
 • W chwili pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Ilość wody
 • 300-400 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
chowacz brukwiaczek
Termin stosowania
 • Zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż do połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
słodyczek rzepakowy
Termin stosowania
 • Po wystąpieniu szkodnika, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
chowacz czterozębny
Termin stosowania
 • W terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
Termin stosowania
 • W początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana
Termin stosowania
 • Z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.
Ilość wody
 • 150-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka
Termin stosowania
 • pchełka burakowa: z chwilą pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zaraz po zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń na blaszkach liściowych, lecz nie wcześneij niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, w którym liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35). Śmietka ćwiklanka: zabieg nalezy wykonać w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją, lecz nie wcześneij niż do fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.
Ilość wody
 • 150-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
strąkowiec pospolity
Termin stosowania
 • W początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
Termin stosowania
 • W momencie pojawienia się szkodnika.
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Ilość wody
 • 600 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste
Zwalczane agrofagi:
Szarek komośnik
Termin stosowania
 • Stosować zapobiegawczo od fazy 2 liści buraka (BBCH 12) na plantacjach o wysokim stopniu zagrożenia szkodnikiem Iub interwencyjnie natychmiast po stwierdzeniu obecności szkodnika na plantacji od fazy widocznych 2 liści (BBCH 12). Pełną ochronę należy zakończyć do fazy BBCH 35 (gdy powierzchnia liści buraka pokrywa 50% powierzchni gleby). Pełna skuteczność działania uzyskuje się wykonując zabieg w późnych godzinach wieczornych lub nocnych, w chwili żerowania szkodnika na plantacji buraka cukrowego. Drugi zabieg należy wykonać po upływie 10 dni od pierwszego zabiegu. Maksymalna Iiczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Dawka
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,75 I/ha.
Ilość wody
 • 150-300 I/ha
Rodzaj oprysku
 • Średniokropliste

Gdzie kupić?

Znajdź adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora, sklepu lub hurtowni, gdzie kupisz produkty Bayer.

Zobacz także inne produkty

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej