Crop Science Polska

Ma oko na zboża

Puma Uniwersal super punkty w programie lojalnościowym Kometa packshot

Puma Uniwersal 069 EW

Grupa HRAC: 1 (dawniej A). Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
EW
Składnik czynny
fenoksaprop-P-etylu 69 g/l (6,54%)
Wielkość opakowania
0,5L, 1L, 5L

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Jak stosować?

Sprawdź jak stosować środek Puma Uniwersal 069 EW
Zwalczane agrofagi:
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny, bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik
Termin stosowania
 • Środek stosowany samodzielnie oraz łącznie ze środkiem Sekator 125 OD stosuje się na wiosnę, poruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3. kolanka (BBCH 22-33).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,2 l/ha. W celu jednoczesnego zwalcznia miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka w mieszance ze środkiem Sekator 125 OD w dawce: Puma Universal 069 EW (1,2 l/ha) + Sekator 125 OD (0,15 l/ha). Zalecanych mieszanin nie stosować później niz w fazie 4-6 liści właściwych miotły zbożowej.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny, bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik
Termin stosowania
 • Środek używany samodzielnie oraz we wskazanych mieszankach należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1.kolanka (BBCH 21-31).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,2 l/ha. W celu jednoczesnego zwalcznia owsa i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka w mieszance ze środkiem Sekator 125 OD oraz CHwastox Turbo 340 SL w dawkach: Puma Universal 069 EW (1,0 l/ha) + Sekator 125 OD (0,1 l/ha) + Chwastox Turbo 340 SL (2,0 l/ha). Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niz w fazie 4 liści właściwych oswa głuchego.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste
Zwalczane agrofagi:
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny, bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik
Termin stosowania
 • Środek używany samodzielnie oraz we wskazanych mieszankach należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1.kolanka (BBCH 21-31).
Dawka
 • Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,2 l/ha. W celu jednoczesnego zwalcznia owsa i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka w mieszance ze środkiem Sekator 125 OD oraz CHwastox Turbo 340 SL w dawkach: Puma Universal 069 EW (1,0 l/ha) + Sekator 125 OD (0,1 l/ha) + Chwastox Turbo 340 SL (2,0 l/ha). Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niz w fazie 4 liści właściwych oswa głuchego.
Ilość wody
 • 200-300 l/ha
Rodzaj oprysku
 • Drobnokropliste

Pytania i odpowiedzi

Tak, wykonując mieszanki herbicydowe powinniśmy pamiętać, aby nie obniżać wtedy dawki Pumy Uniwersal. Stosuje się wtedy maksymalne dawki rejestracyjne.

Można stosować w jęczmieniu jarym.

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Puma Uniwersal 069 EW jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej