Crop Science Polska
Puma Sekator super punkty w programie lojalnościowym Kometa packshot

Puma Uniwersal EW + Sekator Plus

Puma Uniwersal EW + Sekator Plus to skuteczne wiosenne zwalczanie uodpornionej miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych
Typ produktu
Herbicyd
Typ formulacji
EW, OD
Składnik czynny
fenoksaprop-P-etylu 69 g/l (6,54%); 2.4-D w formie estru – 433 g/l, amidosulfuron – 25 g/l, jodosulfuron – 6.25 g/l
Wielkość opakowania
Puma Uniwersal (2 x 1 l), Sekator Plus (1 l)

Puma Uniwersal EW + Sekator Plus zawiera:

Puma Uniwersal packshot

Puma Uniwersal

Grupa HRAC: 1 (dawniej A). Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Sekator Plus packshot

Sekator Plus

Grupa HRAC: B Zwalcza chwasty od siewek po zaawansowane stadia rozwojowe. Postępująca kompensacja zachwaszczenia oraz wzrastająca odporność na niektóre substancje aktywne sprawiają, że coraz trudniej zwalcza się chwasty dwuliścienne. Warto więc wybrać herbicyd Sekator Plus który zawiera aż trzy substancje czynne o różnych sposobach działania. Sekator Plus to doskonały wybór w zwalczaniu uciążliwych chwastów dwuliściennych.

Uprawy

Zwalcza agrofagi

Gdzie kupić?

Sprawdź czy produkt Puma Uniwersal + Sekator Plus jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów w twojej najbliższej okolicy.

Produkty w uprawie zbóż

Skontaktuj się z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu? Wyszukaj kontakt do doradcy twojego regionu

Dowiedz się więcej