Crop Science Polska

Informacje

Kategorie

Uprawa

Tagi

uprawa kukurydzy, kukurydza słodka, kukurydza cukrowa, szkodniki kukurydzy, choroby kukurydzy, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, odmiany kukurydzy

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza jest jednoroczną rośliną jarą, zaliczaną do roślin dnia krótkiego. Jest gatunkiem ciepłolubnym i światłolubnym, kiełkuje późną wiosną, przy wyższych temperaturach wynoszących 8-10 st.C. Jest wrażliwa na przymrozki. Ma bardzo zróżnicowaną długość okresu wegetacji - zależnie od odmiany - od 120 do 180 dni. Kukurydza jest rośliną pochodzenia południowego. W Polsce, w warunkach długiego dnia, opóźnia zakwitanie i dojrzewanie. Po zakwitnięciu wymaga jeszcze 50-60 dni ciepłych do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Niektóre odmiany kukurydzy u nas wcale nie dojrzewają. Uprawia się je więc tylko na zielonkę lub kiszonkę.

 

 

 
Gatunek ten osiąga pełnię swojego rozwoju na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, ciepłych, przewiewnych, o dużej pojemności wodnej, zabezpieczających jego wysokie wymagania wobec wody. Nie posiada natomiast większych wymagań co do odczynu. Kukurydza jest bardzo cenną rośliną uprawną odznaczającą się dużą plennością i wszechstronnym użytkowaniem: na paszę, do spożycia dla ludzi oraz dla przemysłu. W Polsce uprawiana jest przede wszystkim jako roślina pastewna. Pod względem wydajności energetycznej kukurydza należy do roślin najplenniejszych. Duża plenność kukurydzy jest wynikiem wielu korzystnych cech fizjologicznych, morfologicznych i rolniczych tego gatunku oraz wykorzystania zjawiska heterozji w hodowli odmian mieszańcowych. Jako roślina pastewna jest źródłem bardzo wartościowej paszy węglowodanowej o wysokiej wartości energetycznej.

Produkty w uprawie