Crop Science Polska

Informacje:

Kategoria

Uprawa

Tagi

kukurydza, uprawa kukurydzy, chwasty w kukurydzy, szkodniki w kukurydzy, odmiany kukurydzy, zaprawianie kukurydzy, choroby kukurydzy, kukurydza środki ochrony roślin

Kukurydza na ziarno

Kukurydza (obok pszenicy oraz ryżu) jest jedną z trzech najważniejszych roślin uprawianych w świecie. Rynek kukurydzy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Staje się też coraz bardziej techniczny. Pojawiają się odmiany kukurydzy do profesjonalnej uprawy, przeznaczone pod konkretne potrzeby przemysłu przetwórczego. Na przykład produkcja ziarna kukurydzy dla młynów stawia ściśle określone wymagania, co do jakości surowca. Nie każdy typ ziarna nadaje się do przerobu młynarskiego. Tylko niektóre odmiany są w stanie sprostać wysokim  oczekiwaniom tego rynku. Wybierając konkretną należy wziąć pod uwagę własne doświadczenia lub też skorzystać z listy odmian rekomendowanych, pamiętając iż większość cech jest determinowanych przez genetykę i FAO.  Odmiany kukurydzy przeznaczone na ziarno powinny charakteryzować się nie tylko wysokim poziomem plonowania, odpowiednią wczesnością, odpornością na patogeny, ale także i susze oraz wyleganie. Cechy odmian, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy ich wyborze to przede wszystkim te, które zapewniają wysokość plonu. Jednak równie ważna jest wierność i stabilność plonowania szczególnie w latach o nietypowym przebiegu pogody.

Należy pamiętać, iż wybór odmiany, w przypadku uprawy kukurydzy na ziarno jest kluczową decyzją wpływającą na rentowność całej produkcji. W ponad 30% determinuje uzyskany efekt ekonomiczny.

Kukurydzę na ziarno uprawia się również do konsumpcji. Mowa między innymi o kukurydzy pękającej, której ziarno służy do produkcji "popcornu". Kukurydza dostarcza również surowców dla wielu gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. Zarodki kukurydzy zawierają dużo tłuszczu, używane są do wyrobu oleju jadalnego lub technicznego. Ziarno wykorzystywane jest również przez przemysł farmaceutyczny przy wyrobie penicyliny, środków dezynfekcyjnych i gliceryny, jak również w przemyśle fermentacyjnym do produkcji alkoholu i specjalnych gatunków piwa oraz w krochmalnictwie

Gatunek ten osiąga pełnię swojego rozwoju na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, ciepłych, przewiewnych, o dużej pojemności wodnej, zabezpieczających jego wysokie wymagania wobec wody. Nie posiada natomiast większych wymagań co do odczynu.

Na ziarno kukurydza powinna być uprawiana wyłącznie w plonie głównym. Najlepszym przedplonem kukurydzy są: rośliny okopowe uprawiane na oborniku, a zwłaszcza buraki. Dobrymi przedplonami są również rośliny strączkowe, mieszanki zbożowych i strączkowych, mieszanki traw z roślinami motylkowymi oraz wieloletnie rośliny motylkowe.

Produkty w uprawie