Crop Science Polska

Informacje

Kategorie

Uprawa

Śliwa

 

Gatunek sadowniczy, którego owoce to pestkowce. Śliwy są mało wytrzymałe na mróz i wymagają uprawy na cięższych, zwięzłych glebach. Owoce śliwy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem wielkości, koloru skórki czy smaku. Owoce spożywane są na świeżo a także używane w przetwórstwie. Najgroźniejszą chorobą śliw jest ospowatość śliw, choroba wirusowa.

Produkty w uprawie