Crop Science Polska

Żyto jare

 

Żyto jare, w porównaniu do żyta ozimego, wytwarza znacznie niższe rośliny od ok. 120 do 140 cm. Żyto jare najlepiej siać na przełomie marca i kwietnia. Jeśli warunki pogodowe w lutym są sprzyjające, można również w tym terminie zdecydować sie na siewy żyta jarego. Żyto jare cechuje się bardzo wysoką mrozoodpornością, a jego uprawa nie wymaga dużych nakładów finansowych.


Żyto jare cechuje się wysoką zawartością białka w ziarnach (średnio aż 14,1%), ma niskie wymagania glebowe i termiczne. Można wysiewać je na glebach lekkich z niskim pH. Jest mało wrażliwe na niedobory wody, długotrwała susza może jednak wpływać na znaczące obniżenie plonu ziarna.