Crop Science Polska

Żyto ozime

 

W Polsce uprawiane jest głównie żyto ozime. Żyto ma niskie wymagania wodne dzięki silnemu systemowi korzeniowemu, uprawiane jest na glebach słabszy. Toleruje niskie pH, jednak istotne jest aby gleba była dobrze zaopatrzona w magnez. Żyto jest bardzo odporne na mróz, nawet wtedy gdy brak jest okrywy śnieżnej. Na tle innych zbóż jest bardziej odporne na choroby grzybowe i zachwaszczenie. Ze względu na swoją wysokość jest za to podatne na wyleganie. Żyto używane jest w celach paszowych a także do produkcji mąki na chleb.