Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

na liściach, na łodygach, brunatne plamy, wykruszanie tkanki, nekrozy, drobne plamki

Alternarioza ziemniaka

Nazwa łacińska: Alternaria solani Alternaria alternata

Alternarioza ziemniaka to zespół chorób grzybowych: sucha plamistość liści i brunatna plamistość liści, których sprawcami są grzyby z rodzaju Alternaria: A. alternata i A. solani. W przypadku suchej plamistości liści objawy porażenia występują na liściach, łodygach i sporadycznie na bulwach. Na liściach pojawia sie w końcu czerwca lub na początku lipca i rozwija w ciągu całego okresu wegetacji. Pierwsze objawy obserwuje sie najwcześniej na liściach dolnych, najstarszych. Są to brunatne plamy o średnicy 0,5-2 cm, na których w miarę rozwoju pojawiają sie koncentryczne pierścienie. Częstym objawem jest wykruszanie sie obumarłej tkanki w miejscu nekrozy. Charakterystyczne jest równie tworzenie sie chlorozy na zdrowej tkance otaczającej nekrozę. Jest ona wynikiem działania kwasu alternariowego, jednej z kilku fitotoksyn produkowanych przez grzyb. W przypadku brunatna plamistość liści pierwsze objawy występują na liściach już w okresie kwitnienia. Grzyb powoduje na łodygach i liściach liczne drobne plamy, na których nie zawsze widać strefowanie. Nekrozy rozwijają sie wolniej ni w przypadku suchej plamistości, ich średnica wynosi 2 do 5 mm i są one często nieregularnie rozmieszczone na całej powierzchni liścia. Jednym z istotnych czynników wpływających na znaczenie alternariozy jest termin występowania pierwszych infekcji choroby na plantacjach.

Produkty zwalczające