Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

nekrozy, gnicie owoców, wgłębienia, wydłużone plamy, na liścieniach, plamy, porażenie siewek

Antraknoza

Nazwa łacińska: Colletotrichum sp.

Grzyb poraża nadziemne części roślin przez cały okres wegetacji. Najwrażliwsze są siewki. Pierwsze objawy w postaci wgłębionych i wydłużonych plam pojawiają się już na liścieniach. Porażone siewki często wypadają i stają się źródłem dalszej infekcji roślin. Na górnej powierzchni liści oraz na nerwach - po dolnej stronie blaszki widoczne są nekrotyczne, wydłużone plamy. Szkodliwość choroby jest szczególnie duża w sezonach z ciepłą i wilgotną pogodą w okresie kwitnienia roślin oraz tuż przed zbiorami, kiedy dochodzi do masowego gnicia owoców. Ponadto, utajony przebieg choroby sprawia, że zebrane owoce, pozornie zdrowe, nie będą się nadawały do spożycia po zbyt długim okresie obrotu handlowego lub po przechowywaniu.

Produkty zwalczające