Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

brunatne plamy, poraża korzenie, przechowywanie marchwi, objawy na korzeniach, w poprzek korzenia, koliste plamy, czarna obwódka

Czarna plamistość korzeni marchwi

Nazwa łacińska: Rhexocercosporidium carotae, Acrothecium carotae

Grzyb powodujący chorobę bytuje w glebie i stąd pierwotnie infekuje korzenie. W sezonie wegetacyjnym rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych. W trakcie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się poprzez zarodniki. Do infekcji korzeni marchwi może dochodzić również podczas ich przygotowywania do obrotu - czyszczenia i mycia. Czarna plamistość marchwi uwidacznia się zwykle w trakcie przechowywania korzeni - po kilku miesiącach. Objawy występują wyłącznie na korzeniach. W miejscach przetchlinek powstaje początkowo brunatna plamka, której końce rozszerzają się w poprzek korzenia. Przebarwienie powiększa się także ku górze i dołowi a pojedyncza plamka nie przybiera kształtu kolistego. Soczewkowate, brunatne plamy z czarną obwódką są nieco jaśniejsze w centralnej części, która zapada się w wyniku opanowania przez patogena coraz głębszych warstw miękiszu. Marchew z symptomami choroby traci wartość handlową, w związku z tym nie nadaje się do sprzedaży, ani przetwórstwa.

Produkty zwalczające