Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

choroby zbóż, uprawa zbóż, zboża, fuzarioza, choroby kłosów zbóż

Fuzarioza kłosów zbóż

Nazwa łacińska: Fusarium spp.

Najczęściej powodowane przez F. culmorum, F. graminearum, F. avenaceum, Microdochium nivale. Objawy widoczne są na kłosach, wiechach i ziarnie. Żółte, częściowe lub całkowite przebarwienie kłosów wskazuje, że zostały porażone przez patogeny. Przy wysokiej wilgotności zainfekowane kłosy pokrywają się białym lub różowym nalotem, na którym zaobserwować można pomarańczowe lub łososiowe zarodniki. Przy porażeniu zielonych kłosów następuje zahamowanie asymilacji. Ziarno, które pochodzi z zakażonych kłosów jest zniekształcone. Ziarniaki z kłosów zainfekowanych w późniejszej fazie rozwoju mogą się nie różnić wielkością od zdrowych, lecz na powierzchni ziarniaków i plew widoczna jest najczęściej grzybnia oraz łososiowe zarodniki. Pokrój chorych kłosów pszenicy jest taki sam jak zdrowych, natomiast w miejscu widocznych objawów porażona część jest zwężona. Porażenie kłosów przez patogeny wpływa na pogorszenie cech jakościowych i ilościowych plonu, uszkodzenie zarodka oraz osłabienie siły kiełkowania ziarna. W wyniku porażenia przez niektóre grzyby z rodzaju Fuzarium ziarno może zawierać silnie trujące dla ludzi i zwierząt mikotoksyny, które są przyczyną wielu niebezpiecznych chorób ludzi i zwierząt.

Produkty zwalczające