Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

zahamowany wzrost, brązowienie liści, więdnięcie liści, zamieranie roślin, brunatne korzenie, zgnilizna

Fytoftoroza

Nazwa łacińska: Phytophthora spp.

Objawy obserwuje w postaci zahamowania wzrostu roślin. Wierzchołkowe liście na pojedynczych pędach więdną i brązowieją, choroba rozprzestrzenia się stopniowo ku dołowi. Z czasem zamiera cała roślina. Po wykopaniu widać zredukowany system korzeniowy ze zbrunatniałymi korzeniami włośnikowymi, a u podstawy pędu często zgniliznę.

Produkty zwalczające