Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

na owocach, gnilne plamy, zapadnięte plamy, utrata plonu, pomarańczowe zarodniki

Gorzka zgnilizna

Nazwa łacińska: Neofabraea spp.

Źródłem infekcji są zarodniki konidialne tworzące się podczas wilgotnej pogody na zaschniętych, porażonych w poprzednim roku owocach. Porażeniu ulegają owoce w różnym stadium ich rozwoju, ale najwrażliwsze są owoce w fazie dojrzewania. W wyniku infekcji na owocach powstają gnilne plamy, na których w okresie wilgotnej pogody pojawiają się pomarańczowo-kremowe skupienia zarodników konidialnych. Zarodniki te stanowią źródło infekcji dla dalszych owoców. Porażone owoce najczęściej zasychają i pozostają na drzewie w postaci mumii stanowiąc źródło infekcji w następnym sezonie. Choroba może mieć także przebieg utajony, bez widocznych objawów w sadzie, a objawy występują dopiero podczas transportu i przechowywania owoców. Choroba najczęściej występuje na dojrzałych owocach wiśni, chociaż może porażać także zawiązki powodując gnilne plamy a nawet ich zasychanie. Na dojrzałych owocach tworzą się gnilne, zapadnięte plamy, na których w warunkach wysokiej wilgotności pojawiają się skupiska kremowo-pomarańczowych zarodników konidialnych. Czasami choroba może ujawniać się dopiero podczas transportu i przechowywania. W sprzyjających warunkach choroba może powodować całkowitą utratę plonu.

Produkty zwalczające