Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

na liściach, zahamowany wzrost, na pędach, na kwiatach, biały nalot, mączysty nalot, deformacja, zasychanie

Mączniak jabłoni

Nazwa łacińska: Podosphaera leucotricha

Patogen zimuje w pąkach w postaci grzybni, która wiosną przerasta z wewnętrznych łusek na rozwijające się liście i kwiaty. W wyniku infekcji pierwotnych cała powierzchnia porażonych organów może być pokryta grzybnią i jednokomórkowymi, eliptycznymi zarodnikami. Podczas ciepłej i suchej pogody zarodniki te przenoszone są z prądami powietrza na podatną tkankę powodując infekcje wtórne, które mogą zachodzić do końca sezonu. Objawy mączniaka występują na liściach, pędach i kwiatach oraz rzadziej na owocach. W miejscu porażenia widoczny jest biały, mączysty nalot złożony ze strzępek grzybni, trzonków i zarodników konidialnych. Silnie porażone liście i pędy są zahamowane we wzroście, ulegają deformacji i często zasychają. Na owocach grzyb często powoduje ich ordzawienie. Porażone pąki wykazują zwiększoną wrażliwość na przemarzanie i podczas mroźnych zim zamierają. Przy silnym porażeniu liści następuje redukcja powierzchni asymilacyjnej, zahamowanie wzrostu pędów a porażone owoce tracą wartość handlową.

Produkty zwalczające