Crop Science Polska

Kategoria

Informacja

Choroba

Tag

ciemnobrunatne plamy, nekrozy, zagłębione plamy, gnicie orzechów, przedwczesne opadanie

Monilioza leszczyny

Nazwa łacińska: Monilinia coryli

Pierwsze objawy choroby pojawiają się na zielonych okrywach zawiązków orzechów w postaci ciemnobrunatnych, zagłębionych plam. W miarę wzrostu zawiązków, nekrozy rozprzestrzeniają się na jasnozielone i miękkie jeszcze orzechy. Na powierzchni porażonych orzechów mogą pojawiać się pylące, kremowe brodawki konidialnego stadium grzyba. Chorobę najłatwiej można zauważyć na odmianach, których orzechy mają krótką okrywę owocową (np. ‘Olbrzymi z Halle’). U odmian długookrywowych (‘Lamberta Czerwony’) niekiedy symptomy choroby są widoczne dopiero po rozerwaniu okrywy owocowej. Porażone okrywy i zawiązki orzechów gniją i przedwcześnie opadają. Choroba w niektóre lata może zniszczyć nawet 80% orzechów.

Produkty zwalczające