Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

górna część liścia, na liściach, zniekształcone pędy, zamieranie pędów, pomarańczowo żółte plamy, opadanie owoców

Rdza gruszy

Nazwa łacińska: Gymnosporangium sabinae

Grzyb poraża najczęściej liście, ale również pąki liściowe, młode pędy i owoce. Porażone pędy ulegają zniekształceniu i wkrótce zamierają, owoce zaś opadają. Jeśli choroba występuje w dużym nasileniu powoduje przedwczesne opadanie liści i znaczne straty w plonie. Osłabione na skutek wczesnej defoliacji drzewa są podatniejsze na przemarzanie oraz porażenie przez patogeny pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Pierwsze objawy rdzy na gruszy widoczne są w maju, początkowo w postaci małych, pomarańczowożółtych plam na górnej stronie liści. Następnie plamy powiększają się i w sierpniu ich wielkość może osiągnąć nawet kilkanaście milimetrów. W części środkowej plam tworzą się pomarańczowe spermogonia, które w miarę upływu czasu ciemnieją. Natomiast na dolnej stronie liści gruszy w lipcu i sierpniu formują się wypukłe żółte ecja. Do odmian podatnych na porażenie należą: Faworytka, Bonkreta Williamsa, Bera Bosca, Jules Guyot. Natomiast nieznaczne porażenie obserwowano na odmianach: Paryżanka, Bera Hardy, Lukasówka.

Produkty zwalczające