Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

drobne plamki, czarne plamy, wzniesione plamki, pomarańczowe plamki, zahamowanie rozwoju

Rdza pora

Nazwa łacińska: Puccinia porri

Na liściach pora obserwowane są drobne, wzniesione krostowate plamki o zabarwieniu pomarańczowym. Początkowo otoczone są zieloną tkanką liścia. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz ciepłej pogody choroba szybko się rozprzestrzenia. Pod koniec okresu wegetacji na porażonych liściach tworzą się zarodniki przetrwalnikowe, co jest obserwowane, jako czarne plamki. Silnie porażone rośliny są zahamowane w rozwoju i wydają niski plon. Rdza pora jest choroba jednodomową. Grzybnia wytwarza wiosenne stadia rozwojowe ecidia (ecjum) w kształcie miseczek. Tworzą kuliste zarodniki ecjospory o wymiarach, które są bezbarwne. W okresie letnim tworzą się uredia, zarodniki drugiego stadium. Są zazwyczaj elipsoidalne o barwie brązowej. Pod koniec okresu wegetacji na porażonych roślinach tworzą się jesienne stadia rozwojowe rdzy – zarodniki typu przetrwalnikowego, zwane teliami.

Produkty zwalczające