Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

brązowo czarne smugi, paskowate martwice, wyblaknięcia, żółte skupiska zarodników

Rdza żółta zbóż i traw

Nazwa łacińska: Puccinia graminis

Już na młodych roślinach można rozpoznać wczesne porażenie w postaci pojedynczych żółtych skupień na końcach liści. Później pojawiają się między nerwami liści żółte, pasiaste skupienia zarodników letnich. Porażone mogą być także kłosy, plewy, ości i ziarna. Niekiedy skupienia pokazują się także na pochwach liściowych i źdźbłach. W późniejszych stadiach rozwoju skupienia występują na wszystkich porażonych częściach roślin w formie brązowo czarnych smug i są obrośnięte epidermą liści. Latem przy suchej i upalnej pogodzie mogą czasem występować tylko paskowate martwice i wyblaknięcia. Wzmożone występowanie może mieć miejsce na stanowiskach wilgotnych i chłodnych.

Produkty zwalczające