Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Szkodnik

Tag

motyle, sówkowate, rolnica

Rolnice

Nazwa łacińska: Agrotinae

W zależności od gatunku chrząszcze są koloru czarnego lub brunatnoczarnego, brązowego, zielonego. Długości ciała od 6 do 10 mm. Chrząszcze posiadają 11-członowe czułki i wydłużone ciało. Charakterystyczną cechą chrząszczy jest aparat skokowy znajdujący się na połączeniu śródplecza z przedpleczem, który umożliwia im podskakiwanie po upadku na grzbiet. Larwy są błyszczące, koloru żółtobrązowego, walcowate. Długość ich ciała wynosi od 17 do 25 mm. Posiadają 3 pary krótkich odnóży.

 

Objawy

Uszkadzają podziemne i nadziemne części roślin. Podcinają młode rośliny u nasady, wciągają do swoich podziemnych kryjówek i tam je zjadają. Jedna gąsienica może zniszczyć kilka roślin, co przy licznym ich wystąpieniu na plantacji powoduje przerzedzenie zasiewów oraz powstawanie tzw. łysin.

Warunki rozwoju

Gąsienice zimują w glebie. Wiosną żerują do połowy maja, a następnie przepoczwarczają się w glebie. Motyle pojawiają się w końcu maja i w czerwcu, latają o zmierzchu. Jedna samica może złożyć do 2000 jaj. Młode gąsienice żerują w dzień, zeskrobując miękisz, starsze wychodzą na powierzchnię tylko w nocy.

Próg zagrożenia

11 – 20 larw na 1 m2

Ochrona, zwalczanie

Zabiegi uprawowe, ochrona chemiczna