Crop Science Polska

Informacja

Kategoria

Choroba

Tag

nekrotyczne plamy, więdnięcie liści, zamieranie roślin, pojedyncze plamy, gnicie korzeni, mokra zgnilizna

Zgnilizna korzeni pomidora

Nazwa łącińska: Pythium spp.

Gnicie korzeni pomidora wywołuje szereg gatunków Pythium. Nasilenie występowania poszczególnych gatunków Pythium zależy także od pory roku. Zagrożenie ze strony chorobotwórczych gatunków Pythium jest znacznie większa w systemach bezglebowych niż w uprawach tradycyjnych. Systemy upraw hydroponicznych stwarzają bowiem idealne warunki dla rozwoju i rozprzestrzeniania się gatunków z rodzaju Pythium tworzących zoospory (zarodniki pływkowe), które ewolucyjnie są doskonale przystosowane do środowiska wodnego. W tradycyjnej uprawie pomidorów w ziemi lub w substratach organicznych, gatunki z rodzaju Pythium są pospolitymi czynnikami sprawczymi zgorzeli siewek i porażają rośliny przede wszystkim w najwcześniejszych fazach uprawy. Natomiast w uprawach bezglebowych problemy zdrowotne wywoływane przez Pythium z reguły dotyczą roślin wyrośniętych. Szereg gatunków tego patogena masowo kolonizuje korzenie pomidorów w różnych fazach uprawy, powodując początkowo pojedyncze nekrotyczne plamy, a następnie gnicie całych korzeni. Czasem może również wystąpić mokra zgnilizna szyjki korzeniowej. Gniciu korzeni może towarzyszyć nagłe więdnięcie liści, a nawet zamieranie silnie porażonych roślin.

Produkty zwalczające